Bårarpfundet, Halland

"I Bårarp i Halland fremkom 1932 et interessant fund, som jeg for nogle år siden fik mulighed for at arbejde med, og som belyser vort problem. Det stammer fra 1150'erne, formentlig 1152-1157, og det består af i alt 205 mønter. 133 er Ún og samme type fra Svend Grathe, Hbg. 3, som må være præget i Lund (ikke i Viborg som tidligere troet). Desuden er der 11 jyske brakteater, to danske eller norske, og endelig 56 mønter, som jeg i sin tid opfattede som norske, men hvoraf nogle siden har vist sig snarere at være svenske fra Lödöse. Endelig en enkelt mønt fra Gotland. Vi konstaterer, at næsten 2/3 af fundets mønter var Ún type, og ser vi blot på de danske mønter, så var det op imod 90%, som var af Ún og samme, type."

J°rgen Steen Jensen: Møntfornyelse ... (1996)


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt