Assentorpfundet

"Fra det følgende hundrede Aar foreligger ikke mange jordfundne Mønter fra Amtet [Sorø amt]. Dog pløjede Peder Larsen i Assentorp i November 1849 en lille Pengesum op af Jorden; det var 26 Firskillinger, der kan være tabt eller gemt under Grevens Fejde. Mønterne var nemlig:

   7 fra Frederik I, Malmø
   6 -     -       , København 1532
  13 - Grev Christopher af Oldenborg 1535"

Georg Galster, Møntfund i Sorø Amt 1929 side 19f


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønts forside