KLIK for forstørrelse!

Dansk Pengehistorie. Bind III: Bilag

af Kirsten Mordhorst

(Danmarks Nationalbank 1968)

side 159-264: Forordninger m.v. vedr. Møntvæsenet under Enevælden

Kirsten Mordhorsts bilag i Dansk Pengehistorie, bind III udgør et vigtigt hjælpemiddel til en oversigt over Enevældens pengeforhold i Danmark.

I efteråret 2001 rettede Dansk Mønt henvendelse til Kirsten Mordhorst og bad om lov til at bringe Forordningsoversigten her på siden. Kirsten Mordhorst var meget velvilligt indstillet, idet hun dog efterfølgende oplyste, at Danmarks Nationalbank arbejder på at lægge hele Dansk Pengehistorie på deres hjemmeside.

Dansk Mønt indskrænker sig derfor foreløbig til at bringe afsnittet om Møntforordninger under Frederik 3.s enevældige periode, som vi havde klargjort som pilotprojekt og vil - sammen med vore brugere - spændt følge udviklingen på Danmarks Nationalbanks hjemmeside.

----------

Efterskrift, marts 2002: Dansk Mønt har nu lagt forordningerne vedrørende møntvæsenet for perioden under Christian 5. og Frederik 4. ind på hjemmesiden. Vi venter stadig på Nationalbankens udspil...

Efterskrift, januar 2003: Nu har vi tillage lagt Christian 6., Frederik 5. og Christian 7. på...


Tilbage til Dansk Mønt