Ikke set i 50 år - eller en fejl?

af René A. Norrbohm

Jeg er måske et af de medlemmer, der samler mere på sedler end mønter, så jeg har tit et vågent øje på sedler, jeg får i hånden. For nyligt fik jeg nogle sedler i hånden fra 2013, tre i rap med tre forskellige underskrifter for samme Serie / Litra / Underskriftskode. Jeg har derfor forsøgt at undersøge sedler fra 1960 og frem til i år for at finde lignende tilfælde, hvor jeg vil fremhæve fire pointer.

Jeg er derfor kommet frem til, at der er tale om en helt ny model eller en trykfejl, når jeg har 200 kr. i A7132 med tre forskellige underskrifter LR / HFJ / PC + LGS (se billede). Jeg hører gerne kommentarer hertil.

 

 

(Amagerlands Numismatiske Forening; medlemsblad 355, marts 2014)

 

Referencer:

Forkortelser:


 

Opfølgning på 200 kr. sedler med tre underskrifter i samme Litra

af René A. Norrbohm

Hermed en opfølgning på artiklen i ANF-blad 355 om underskrifterne på 200 kr. sedler. Jeg har været i dialog med Nationalbanken og har fået flere sedler til at kunne kortlægge den ny model (således ikke trykfejl). I nyligt svar fra Nationalbanken fremgår det, at flere underskrifter i en given Litra kan forekomme, men der oplyses ikke for hvilke (fx nu kun 200 kr.?) eller om man har lavet et permanent skift nu for seddeltryk i 2014 og frem (ligesom med mønter kan sedler være endeligt produceret senere end det angivne årstal).

Jeg kan også nu, efter jeg har set flere sedler, beskrive den ny model fuldstændigt. Der er tale om et nyt mønster for de 13 kontrolbogstaver ”A” til ”N” (uden ”I”), hvor HFJ-LR-PC gentages og afsluttes med HFJ. Man vil således finde HFJ på A/D/G/K/N, LR på B/E/H/L og PC på C/F/J/M.

Det bliver interessant at se om det ny mønster bliver gentaget for 200 kr. i A8 og om de andre sedler får tilsvarende ny model.

Forkortelser:

(Amagerlands Numismatiske Forening; medlemsblad 356, april 2014)


Tilbage til Dansk Mønts forside