Allinggaardfundet

"23) Allinggaard. Hids Herred. Jylland. 1840.
Fundet indeholdt af danske Mynter 1 Firepenning fra Ribe og 15 fra Flensborg. Resten var nordtydsk Mynt, ialt 55 Stk., deriblandt fra Kiel 6, Hamborg 8, Lybek 5, Rostock 8, Stralsund 8 og fra Wismar 13. 2 lybske Sechslinge med Vaabenskjold paa Adv. og Rev. høre til de yngste Mynter i Fundet. Nedlagt c. 1400."

P. Hauberg

I Danmarks middelalderlige skattefund dateres nedlæggelsestidspunktet til "efter 1389".


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt