Allerslevfundet

"Allerslevfundet fra 1867 kan som nævnt antages nedlagt så tidligt som i 1110 eller kort derefter. Hovedparten bestod af Erik Ejegods Roskildemønter (Hbg. 5) og Niels' Roskildemønter (Hbg. 3). Bemærkelsesværdig er et expl. af en til Niels, Ribe, Hbg. 12, henført mønt, ellers kun kendt fra et overklippet expl. fra Store Frigaardfundet. Det af Hauberg under Erik Ejegod, Roskilde type 6 anførte prægernavn ARGRIM må, som Galster allerede påviste det i 1929 i "Roskilde Mønter", læses som HAGRIM (Allerslevfundet nr. 11), og under Niels, Roskilde, Hbg. 3, indføjes som nyt prægernavn Tuvi (Allerslevfundet nr. 56) og Havegrim (vel HAGRIM), Allerslevfundet 36, jfr. 34 og 35, i stedet for som af Hauberg læst SVVAAIIMIN."

(fra Axel Ernst, NNUM 1958, se litteraturlisten)


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt