KLIK for forstørrelse!

Afstøbning

Da danske mønter ikke er støbt, men præget, vil enhver afstøbning af en dansk mønt være et falskneri.

Ved en samtidig afstøbning har hensigten været at lade afstøbningen cirkulere som ægte, ved senere afstøbning har formålet været at narre godtroende samlere.

Da de falske mønter er støbte, vil alle unøjagtigheder i centrering, blanket, slid osv. genfindes på alle stykkerne. Endvidere vil støbning ofte medføre en undervægt i forhold til den ægte mønt.

Illustrationen viser en støbt fantasimønt fra kong Hans fra Zinck-samlingen.

"Ægte støbte mønter kendes fra antikken, hvor visse broncemønter var støbte. Ligeledes er alle ældre kinesiske mønter støbte. Derudover skal især nævnes støbte mønter fra Marokko samt enkelte fra Mexico. Dr. J. Wilcke og mange før ham mente fejlagtigt, at afstøbninger af større sølvmønter fra det 15. århundrede var ægte og samtidige."

Jørgen Sømod


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt