Sven Aagaard (født 1945)

Sven Aagaard er især kendt i møntsamlerkredse for sit store arbejde med stempelundersøgelse af Frederik III-mønter. Hvem har ikke set de smukke, detaljerede mønttegninger, der dukker op her og der i forskellige tidsskrifter?

Han beskrev i 1984 en metode til aftegning og sammenligning af stempler (mikroskop~tegnemetoden), som gjorde det muligt hurtigt og sikkert at bestemme møntstemplerne, også på dårligt bevarede mønter eller endog fotografler/fotokopier af mønter.

Ud fra koblingen af forside- og bagsidestempler har han opstillet koblingsskemaer og vurderet stempelholdbarheder. Herfra kan man beregne, hvor store udmøntningerne har været, hvilket har betydning, da man ofte ikke kender samtidige regnskabstal.

Ved hjælp af denne metode har Sven Aagaard kortlagt anvendelsen af stempler på Frederik III's kronemønt for perioden 1651-70.

Som et resultat af dette kolossale arbejde opdagede han i 1994, at en række Frederik III-4-marck'er ikke koblede til de øvrige, lignende mønter og iøvrigt også adskilte sig på andre punkter. Disse "Mysteriekroner" viste sig at være samtidige, udenlandske kopier af de danske kroner - en opdagelse, der var helt ny for møntforskningen, og som var muliggjort ved anvendelsen af den nye mikroskopmetode.

Sven Aagaard har dog ikke kun beskæftiget sig med Frederik III-kronemønt. Et blik på listen over publicerede artikler viser, at et andet centralt forskningsområde er Frederik III's skillingsmønt, ligesom han har beskrevet interessante nyopdagelser ved Christian V's norske randskriftspecier.

Sven Aagaards numismatiske arbejde er i stor udstrækning udført på ~Nationalmuseets Mønt- og Medaillesamling, hvor man i høj grad påskønner og respekterer hans forskning. Han har da også i flere tilfælde fået støtte til sin forskning fra Ernsts legat.

Sven Aagaard har "kun" numismatikken som fritidsinteresse, idet han i det daglige arbejder som amtsbiolog i Storstrøms Amt. Han stammer fra Jylland, men tog efter sin studietid i Århus og København til Lolland, hvor han har boet de sidste 20 år.

Han har siden 1978 været formand for Storstrøms Amts Numismatiske Forening, som tæller ca. 150 medlemmer overvejende fordelt over Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland I adskillige år har Sven Aagaard stået for udgivelse af medlemsbladet, og det er blevet til mange småartikler her i tidens løb.

Desuden har han været aktiv i forbindelse med foreningens talrige udstillinger gennem tiderne.

Gennem sit møntforskningsarbejde er Sven Aagaard kommet i kontakt med mange samlere og museumsfolk over hele landet og i udlandet. Hans åbne væsen, engagerede væremåde og seriøse arbejdsform gør, at man lytter til ham, hvor han end kommer frem.

Vi ser frem til, at Sven Aagaard også fremover vil delagtiggøre andre samlere og forskere i sin omfattende viden om 1600-talsmønter. Der ligger mange skjulte opdagelser og venter på at blive afdækket, og vi glæder os allerede til at se resultaterne.

Tillykke med de 50 år ønsker Dansk Numismatisk Forening.

(Numismatisk Rapport nr. 44, 1995)


 

Bibliografi under:

 


Tilbage til Dansk Mønts forside