KLIK for forstørrelse!

Hans, 2 Nobel 1502

(Unik), Malmø eller København. Forside: Siddende konge med glorie (Sct. Knud), bagside: våbenskjold (Galster 26, Schou 1)

"KM's exemplar blev 1933 kÝbt fra hertugen af Saksen-Gothas samling. Muligvis stammer den fra den udvalgte prins Christian (V)s kunstkammer og er med hans enke Magdalene Sibylla kommet til Saksen (NNUM 1959 side 184)"

Hede: Danmarks og Norges mønter side 52

 


 

Litteratur:

 


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønts forside