Møntfundet i Todarp

I Todarp ved Helsingborg blev i 2011 fundet to skatte fra tiden omkring den Skånske krig (1675–1679).
Den for Dansk Mønt mest interessante indeholdt over 100 danske mønter, som må anses for at være en privat opsparing, der blev nedgravet, da krigen nærmede sig.

Nedenfor vises et søjlediagram over mønternes kronologiske fordeling samt en procentvis fordeling af mønttyperne, begge fra Gitte Ingvardsons artikel, se litteraturlisten.

 

KLIK for forstørrelse!

 


 

Litteratur:

 


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønts forside