Systofteskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"45) Systofte, Sønder Herred, Falster. 1871. Dette største Fund af "Borgerkrigsmynter", som hidtil er fremkommet, bærer i høi Grad Præg af at tilhøre Udmyntningens yderste Forfaldsperiode. Mynterne vare saa ødelagte af Slid og Ir, at ikke mindre end 2511 Stkr. vare ubestemmelige. Fra Erik Menved findes 20 Typer med 692 Stkr. sjællandsk Mynt, og fra Christopher II og den følgende Tid indtil Fundets Nedlægning, omtrent 1335, indeholder det 10 Typer med 23,566 Stkr. sjællandsk Mynt, 7 Typer med 1024 Stkr. lollandsk Mynt og 10 Typer med 2463 Stkr. nørrejydsk Mynt. Alene af 1 Typ findes 7952 Stkr.; cfr. Myntrækker: Christopher II, Roskilde Nr. 3 . Den sjællandske Mynt er saaledes langt talrigere tilstede end den lollandske, som i det Hele viser sig at have spillet en mindre fremtrædende Rolle. Dette støre Fund indeholder ialt 30,258 Stkr.; af dets 49 Typer vare 3 ukjendte; cfr. Myntrækker: Erik Menved, Roskilde Nr. 12; Christopher II Roskilde Nr. 7; Saxkjøbing, Nr. 8. Fundet fremkom ved Gravning i en Have og laa en Alen under Jordens Overflade. Mynterne synes at være blevne nedlagte i to Lærredsposer, en grovere og en finere. Tillige fandtes to forrustede og itubrudte Mundbid af Jerdbidsler samt tre hele og fire halve Glasperler."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter nedlæggelsestidspunktet til ca. 1330.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt