Stubberup-skatten

Hauberg anfører om dette fund:

"39) Stubberup, Musse Herred, Lolland. 1832. Fundet bestaar ialt af 2399 Mynter, hvoraf 120 utydelige og forslidte. Der findes flest Mynter fra Christopher II, 3 sjællandske Typer med 2012 Stkr., 2 Saxkjøbing Typer med 80 Stkr. og 6 jydske Typer med 171 Stkr. Af ældre Mynter indeholder det nogle, hovedsaglig sjællandske fra Erik Menved. Det maa antages at være bleven nedlagt c. 1329."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter nedlæggelsestidspunktet til ca. 1325-1330.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt