Stjærskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"26) Stjær, Framlev Herred, Jylland. 1803. Fundet, hvis Mynter formentlig udelukkende ere fra Erik Menved, frembyder Interesse derved, at de sjællandske Mynttyper ere overvejende talrigt tilstede; af dets 17 Typer med 95 Stkr. ere de 12 med 85 Stkr. sjællandske. Det samme viser sig senere gentagne Gange ved de jydske Fund og godtgjør, at Erik Menveds sjællandske Mynt har været noget bedre end hans jydske. Fundet er blevet nedlagt omtrent 1319."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter forsigtigt nedlæggelsestidspunktet til "før 1320".

Stjærskatten er med sine ca. 19.000 mønter det næststørste skattefund fra perioden.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt