Fundet i Sterup kirke, Sydslesvig

Cirka 20 penninge fra Valdemar 2. nedlagt senest ca. 1241.

"Keld Grinder-Hansen fortæller i Kongemagtens krise p. 129 - ikke side 29 som anført i registret - om Sterup-skatten med 20 danske penninge nedlagt ca. 1330. I en fodnote meddeler han, at skatten er upubliceret og takker R. Wiechmann for oplysningen.

Ralf Wiechmann omtaler denne skat i Offa Band 51, 1994 (dette arbejde findes også nævnt i Keld Grinder-Hansens litteraturliste, men synes ikke benyttet.) p. 154 med ordene: "Sterup, Kr. Schleswig-Flensburg. 20 Bürgerkriegsmünzen. Dat.: um 1300? Lit.: Münzslg. Nationalmus. Kopenhagen, Fundprotokoll Nr. 970/1904."

I den nævnte fundprotokol (fundprotokollen opbevares i Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, hvor Keld Grinder-Hansen havde sin daglige gang) står skrevet:

"970. Meddelt af Gaardeier Hansen fra Slesvig. c. 20 Stkr. Valdemar II, Ribe med + og I I fundne i Grunden af det i 1888 nedbrudte Taarn paa Sterup Kirke, Angel, Slesvig."

Dertil skal anføres, at fundet er korrekt meddelt af Hauberg i Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1146-1241, Kjøbenhavn 1906 p. 58: "42b (...) Stærup c. 20."

Idet Valdemar II som bekendt døde i 1241, må fundet med de velkendte mønter anses for nedlagt senest dette år."

Jørgen Sømod


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt