Skafterup (I)

"En Menneskealder senere, fra Slutningen af Christopher II urolige Kongetid maa dateres et Møntfund, som fremdroges af Stenhugger Anders Petersen i hans Have i Skafterup i November 1902. 1/2 Alen under Jordens Overflade laa 699 Mønter fra Erik Menved og Christopher II; et lille Stykke angrebet Metal kunde tyde paa, at Mønterne har ligget i en Gryde eller lignende. Mønterne er fordelt saaledes paa Konger og Møntsteder:

 Erik Menved	Lund (MB. 315)		 1 Type	  1 Ekspl.
		Roskilde		 3 -	 12 -
		Nørrejylland		 4 -	  4 -
		Ribe			 4 -	  8 -
		Slesvig			13 -	 73 -
 Christopher II	Lund			 2 -	  2 -
		Ribe			 4 -	 479 -
		Slesvig			10 -	 120 -
                    -------------------
					41 Typer 699 Mønter"

Georg Galster, Møntfund i Sorø Amt 1929 side 14


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt