Danmarks officielle Pengesedler 1713-1983 - Fortsat

Kildemateriale

 

I. Pengeseddelsamlinger

Langt de største samlinger findes i KM og i Nationalbanken, herunder Guildals samling (103) med 198 stk. Her udover er følgende samlinger gennemgået, antal sedler 1713-1913 i []-paranteser:

I Rubows og Wilckes bøger er indklæbet aftryk, delvis af de originale trykplader til Nationalbankens sedler mellem 1819 og 1898 i farver, men uden numre og underskrifter. Disse blanketter har tjent som studiemateriale i de tilfælde, hvor originalsedlerne manglede.

 

II. Arkiver

 

III. Trykte kilder

Auktionskataloger

 

Bibliografier

 

Kataloger over pengesedler

 

Prislister

 

Tidsskrifter

 

Anvendt Litteratur

(Bøger og blade, der kun er benyttet til et enkelt opslag, er ikke medtaget her, men anført i noterne)

Fortsættes


Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønt