Sahl Kirkefundet

Hauberg anfører om fundet:

"6) Sahl Kirke, Ginding Herred, Jylland. 1850. Af Erik Glippings Mynter fandtes 7 Stkr. i en gammel Egetræs Kiste, og de ere sikkert blevne nedlagte samtidig, skjøndt der tillige fremkom 1 fra Erik af Pommern. Af de 4 Typer ere 2 med 5 Stkr. fra Ribe, 1 fra Slesvig og 1 ukjendt; nørrejydsk; cfr. Myntrækker: Erik Glipping, Jylland Nr. 1. Den yngste Mynt maa antages at. være fra omtrent 1263."


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt