Christoffer 2 - MB544 (1319-1332)


Klik her for at forstørre mønterne - OBS! det er en stor fil 220 kb!
A til G og I er fra Kaabers samling. Tegningerne er af Svend Aagaard.

Ingen af de 9 eksemplarer (A-I) som vi har kendskab til, er slået med samme stempler, ligesom ingen af dem passer med MB's oprindelige klassifikationstegning. Vi forsøger herunder med en typeinddeling:

  Avers Revers
A 5- M-
B 5- M-
C 5+ M+
D 4+spids stjerne M+
E 4? R-lille cirkel
F 0- M-fedt kors
G 2+ M+
H 4- R-
I 3+ M+
MB 6- M-

Avers: Antal boller mellem stjernearmene angives af tallet
Revers: Kors nærmest malteser =M, nærmest "Røde Kors" =R
Begge: + eller - angiver om der er kantboller; ? = et af de førnævnte kendetegn kan ikke konstateres.
Kender du til andre typer af MB544, vil vi meget gerne høre fra dig!


Overvejelser omkring MB544 og borgerkrigsperiodens årlige møntombytning:
På Christoffer 2's tid har Danmarks befolkning næppe oversteget 600.000, incl. de nuværende tyske og svenske områder. Sjælland, som Roskilde-udmøntningen vel har dækket har næppe haft mere end lidt over 100.000 indb. Alligevel udmønter Kongen i sin 13 års regeringstid ikke mindre end 38 MB-hovednumre, hvoraf flere har undertyper som MB544. Sætter vi forsigtigt et stempelsæts levetid til 10 - 15.000 prægninger og forudsætter at de 38 MB-numre dækker over 2 til 4 gange så mange stempelsæt, får vi mellem 7 og 23 mio. mønter. Dette svare igen til 0,5 til 1,8 mio. mønter pr. år eller 5 til 18 mønter pr. sjællænder pr. år. Selv 18 mønter pr. år forekommer at være et lavt tal i 1200-tallets middelaldersamfund. Sammenholdes dette med at borgerkrigsmønter ofte er meget slidte, må man sætte spørgsmålstegn ved, om der rent faktisk fandt møntombytning sted hvert år i perioden.


Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønt