Joachim Godsche Leventzau (1782-1859)

Overhofmarskal og kammerherre. 1842-1849 chef for Møntkabinettet i København.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt