KLIK for forstørrelse!

David Knop

MedaillÝr hos Frederik 2.

"Frederik II's ældste daterede Medaille er støbt til Minde om Daniel Rantzaus Sejr ved Axtorna den 20. Oktober 1565, hvorom Bagsidens skruede Indskrift med nogen Overdrivelse beretter: ANNO 65 AM ABONDT S. VRSVLE SLVG K. FRIDERICH DER Z MIT 4000 MAN AVF ASTOR HEIDE K. ERICH DEN 14 WAR 25000 MAN STARCK VNT BLIBEN 5000 SWEDEN AVF DIE WALSTADT. Et Par Exemplarer bærer i Skulderafsnittet af Kongens Brystbillede i Stedet for Aarstallet den utydelige Signatur OK eller CK, som dog ikke lader sig henføre til nogen kendt Medailleur.

Gaadens Løsning ligger utvivlsomt i en Udgiftspost i Rentemesterregnskabet for 1567 (Fol. 223): "Thennd 7 Julij effther Peder Oxiis Befalninng giffuitt Dauid Knop guldsmed aff Munstter 160 gamble daller for enn Medeije som Konn: Matt köpte aff hanem. (...)"

Galster, se litteraturlisten.

 


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt