KLIK for forstørrelse!

Middelaldermønt - type????


Spørgsmålet:


"Hej DK Mønter! Vi mener vedhæftede mønt skulle dreje sig om Valdemar d. Store Roskilde nr.12! Og så alligevel! Kan der have været tale om forskellige stempler? Mvh . . . . . "

Svar:


Ja, det er Valdemar d. Store Hauberg nr.12 Roskilde. Der er ligeledes tale om et andet stempel end det der har været anvendt til den mønt der har været forlæg for haubergkataloget.

For at tydeliggøre forskelle har vi fremstillet en stempeltegning af indsendte mønt.

Den er også stempelforskellig fra den mønt vi hidtidig har brugt til at illustrerer Valdemar d. Store Hauberg nr.12 Roskilde, her i Dansk Mønt. Den stammer fra Høilandauktion1 nr. 231.

Det er ikke Dansk Mønt bekendt, at der findes stempelkoblingsanalyser, der kunne sige noget om det indsendte eksemplar er en tidlig eller sen udgave af mønttypen.

Før man så glæder sig alt for meget over at være i besiddelse af en variant, skal man lige være opmærksom på at det oftest er lettere at få fat på stempelforskellige mønter fra tiden før Christian d. Første, end det er at erhverve sig to stempelens mønter. Dette hænger sammen med at stemplerne dels var dårligt hærdet og derfor ikke kunne bruges så længe, dels blev de hårder behandlet - skæve og uens anslag, hvilket også forkortede deres levetid. Man må også antage at man ikke har benyttet en originaltegning, som man har fulgt slavisk ved fremstilling af nye stempler, men snarere bare har kigget på en tidligere mønt og lavet noget der lignede. Læg f.eks. mærke til forskellene i hovedstørrelserne på de tre viste mønter.

Skal begrebet variant have mening blandt blandt middelaldermønter, må der være tale om udeladelser, tilføjelser eller direkte ændringer i motiv eller tekst.

Vi kan desværre ikke vise en sådan variant på Valdemar d. Store Hauberg nr.12 Roskilde, men se f.eks. Erik Emune Hbg. 4 eller Valdemar Atterdag MB 680.

 


Indsendte mønt.

Tegning af samme.

Tegning fra Haubergkataloget.

Billede af mønt solgt på Høilandauktion 1


Tidligere indslag på "spørgesiden" - med og uden svar - KLIK her!


Tilbage til Dansk Mønts forside