Øster-Hæsingefundet

Om dette store fund af mønter (5660 stykker) fra midten af 1200-tallet skriver Hauberg side 273 (1884):

"3) Øster-Hæsinge, Salling Herred, Fyen. 1840. Hovedmassen af Fundet er fra Christopher I, 5 Typer med 4782 Stkr. fra Ribe og 5 Typer med 500 Stkr. fra Slesvig; endvidere bestaar Fundet af en stor Del sjællandske og nogle skaanske Mynter fra samme Konge, foruden enkelte ældre, hvoraf de ældste, 8 Stkr., ere fra Valdemar Seier. Fundet er blevet nedlagt imod Slutningen af Christopher I's Regjering, omtrent 1258. Fandtes ved Grøftegravning."


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt