Hafengang 11, Slesvig

Hauberg, hvis bøger om de danske udmøntninger fra middelalderen stadig er standard, sætter begyndelsen af udmøntningerne i Slesvig til midten af 1100-tallet, men det synes at passe dårligt med at byen ca. 1050-1100 oplevede en udvikling, der betød, at den endegyldigt erstattede Hedeby som områdets dominerende handelsby.

Den "manglende" udmøntning fra Slesvig ca. 1070-1150 har udgjort et hidtil uløst problem, men en udgravning i Slesvig (Hafengang 11, 2007) kaster lys over mysteriet: Det kan nu antages, at en række kendte typer, der hidtil har været henført til andre møntsteder, i virkeligheden er Slesvigmønter fra den pågældende periode; det gælder således bl.a. Svend Estridsen Hbg. 76 og Niels Hbg. 4.

Udgravningen i Hafengang 11 var foranlediget af opførelsen af et nyt hus på en del af det område ved havnen, hvor byggeboomet i Slesvig omkring år 1100 fandt sted. Undersøgelsesområdet - ca. 15 x 15 meter - kastede ialt 75 mønter af sig, heraf 22 som skattefund.

Et dansk-tysk samarbejde, hvis danske islæt er Jens Christian Moesgaard fra KMMS, forventes at fremlægge deres resultater om udgravningen og dens betydning ved udgangen af 2016.

 


Tilbage til Dansk Mønts forside