Store Frigaard, Bornholm

Om denne møntskat, nedlagt i kong Niels' dage omkring 1106 skriver Georg Galster bl.a.:

"Den 24. Juli 1928 var Gaardejeren, H. P. Riis, i Færd med at planere Gaardspladsen, som han vilde betonlægge. Han kørte med en Jordsluffe, og den knuste Overdelen af et her i Jorden staaende Lerkar og en Lertallerken, der har dannet Laag over Karret; Stumperne havnede paa Møddingen uden at blive bemærkede. Men da han i næste Omgang kørte hen over Stedet, ramtes Bunden af Karret, og en Mængde Mønter og Sølvsager kom til Syne. Gaardejer Riis bjergede omhyggeligt Skatten og tilkaldte Bornholms Museums Bestyrelse, der indsendte hele Fundet som Danefæ til den kgl. Mønt- og Medaillesamling i Nationalmuseet.

Sølvskatten vejer 1478g. Der optaltes 1085 Mønter og halvandet Hundrede Møntbrudstykker samt et halvt Hundrede firkantede smaa Blanketter og fire smaa Sølvbarrer. Smykkerne var: et Par Armringe, et Par Ørenringe, to Fingerringe, en Berlok, en Amulet og nogle smaa Brudstykker. - Fem af Mønterne havde paanittede Øskener; og mange var gennemborede for at kunne bæres i Snor om Halsen. De fleste Mønter var mere eller mindre skrammede og forbukkede; man har prøvet Sølvets Smidighed og Lødighed ved at bøje Mønterne, ved at bide i dem eller stikke i dem med en Knivspids for at se, om de var hvide helt igennem ..."


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt